Quy định đổi hàng

 

  • Sophilita không chấp nhận việc trả hàng để lấy tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Sophilita chấp nhận việc đổi hàng còn mới, chưa qua sử dụng, trong vòng 72 giờ , kể từ ngày khách nhận hàng. Hàng được đổi vì lý do kỹ thuật phải có sự đồng ý và xác nhận của Sophilita.
  • Hàng chỉ được chấp nhận đổi để lấy một sản phẩm tương tự (cùng mã hàng, cùng màu).
  • Khi có yêu cầu đổi hàng, Sophilita yêu cầu khách phải có hóa đơn mua hàng. Hàng muốn đổi phải trong tình trạng còn mới, còn nguyên vẹn bao bì, còn nguyên mác như ban đầu. Không chấp nhận đổi hàng đã qua sử dụng, hư hỏng, hàng đã được cắt may lại, hàng bán trong thời gian khuyến mãi, hoặc hàng đã được đổi một lần trước đó, trừ trường hợp do lỗi kỹ thuật.