Chương trình khách hàng thành viên Sophilita

1. Thẻ tích điểm :

Khi mua hàng với hóa đơn từ 500.000 đ trở lên, khách hàng sẽ nhận được 1 THẺ TÍCH ĐIỂM để tích lũy điểm và 1 sticker trên thẻ.

  • Khi tích lũy đủ 10 sticker hoặc mua hàng với hóa đơn từ 5.000.000 đ, khách hàng sẽ được PHIẾU QUÀ TẶNG 500.000 đ.
  • Khi tích lũy đủ 16 sticker hoặc mua hàng với hóa đơn từ 8.000.000 đ, khách hàng sẽ được PHIẾU QUÀ TẶNG 1.000.000 đ và THẺ SOPHILITA GOLD CARD với ưu đãi 10% cho mỗi lần mua hàng.

2. Sophilita Gold Card :

Khách hàng tích lũy đủ 16 sticker trên THẺ TÍCH ĐIỂM của Sophilita hoặc mua hàng với hóa đơn từ 8.000.000 đ sẽ được cấp thẻ SOPHILITA GOLD CARD.

Quyền lợi của chủ thẻ SOPHILTA GOLD CARD :

  • Được giảm giá không hạn chế 10% hóa đơn cho mỗi lần mua hàng.
  • Được hưởng các ưu đãi cộng thêm của Sophilita dành cho chủ thẻ SOPHILITA GOLD CARD : giảm giá cộng dồn, quà tặng khuyến mãi, … tùy chương trình khuyến mãi.

3. Sophilita Diamond Card :

Chủ thẻ SOPHILITA GOLD CARD có doanh số tích lũy đủ 8.000.000 đ hoặc mua hàng với hóa đơn từ 15.000.000 đ sẽ được cấp thẻ SOPHILITA DIAMOND CARD.

Quyền lợi của chủ thẻ SOPHILTA DIAMOND CARD :

  • Được giảm giá không hạn chế 20% hóa đơn cho mỗi lần mua hàng.
  • Được hưởng các ưu đãi cộng thêm của Sophilita dành cho chủ thẻ SOPHILITA DIAMOND CARD : giảm giá cộng dồn, quà tặng khuyến mãi, … tùy chương trình khuyến mãi.